Örgütsel İletişim

Örgütsel İletişim

Herhangi bir örgüt veya şirket içerisinde, o örgütün çalışanlarının birbirleriyle ve diğer örgüt çalışanlarıyla kurduğu iletişime “örgütsel iletişim” denir.
Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen bireyler, gruplar, topluluklar ve örgütler için iletişim çok ciddi bir öneme sahiptir. Örgütteki bireyler ve gruplar arasında olması gereken uygun etkileşimi sağlayan öge ise örgütsel iletişimdir. Örgütsel iletişim olmadan herhangi bir örgütsel eylemin ya da yönetim sürecinin başarılması imkansızdır. İletişimin yeterli olduğu bir örgütte, örgütün amaçları doğru olarak anlaşılmış ve kavranmıştır. Örgütte sağlanmış iyi iletişim ağı, yöneten ve yönetilenlerin işe iyi motive olmasını sağlar.
Kurumsal eğitim taleplerinde öfke yönetimi, stres yönetimi, motivasyon gibi başlıklar çok talep ediliyor ve bizde kurum olarak temel ve ileri düzey iletişim yetkinlikleri eğitimleri ile başlamayı öneriyoruz çünkü biliyoruz ki her şey iletişimle başlar iletişim ile biter. İletişimin temelinde ise önce kendinle iletişim vardır.

Kimler Neler Demiş?

avatar